Νέες εισαγωγές προϊόντων Laddomat

ladomat

Η εταιρεία μας ξεκίνησε συνεργασία με τη Σουηδική εταιρεία Termoventiler, η οποία κατασκευάζει τις πανευρωπαικώς γνωστές τρίοδες θερμικές βάνες μίξης νερού Laddomat.
Οι βάνες Laddomat  χρησιμοποιούνται ευρέως σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες στερεών καυσίμων και σε συνδιασμό με δεξαμενές αδρανείας.
Η εισαγωγή των προϊόντων γίνεται απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής, με σκοπό τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά με όσο το δυνατό χαμηλότερη τιμή.