Υγραέρια

Υγραέρια (φιάλες, χύμα)

Η εταιρία διαθέτει στους πελάτες της ποικιλία από αέρια καύσιμα. Υπάρχουν διαθέσιμες φιάλες βουτανίου και προπανίου σε διάφορες χωρητικότητες, για οικιακή και επαγγελματική χρήση, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέρμανση και μαγείρεμα.