Το δοχείο αδρανείας μία δεξαμενή νερού με υψηλής ποιότητας θερμομόνωση, ώστε να διατηρεί για αρκετό χρόνο την υψηλή θερμοκρασία του νερού που υπάρχει μέσα. Το δοχείο αδρανείας συνδέεται σε σειρά με τον λέβητα (είτε αυτός είναι λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου, λέβητας pellet – βιομάζας, ξυλολέβητας ή λέβητας πυρόλυσης, αντλία θερμότητας, ηλεκτρικός λέβητας ιόντων, ενεργειακό τζάκι) ή και με τον ηλιακό συλλέκτη.

Ο σκοπός χρήσης του δοχείου αδρανείας είναι να αποθηκεύει επιπλέον ζεστό νερό από αυτό που παράγεται από την λειτουργία οποιουδήποτε τύπου λέβητα (ή του ηλιακού συλλέκτη) και να τροφοδοτεί με ζεστό νερό τα σώματα όταν σταματάει η λειτουργία του λέβητα ή όταν σταματούν να παράγουν ζεστό νερό οι ηλιακοί συλλέκτες.

Η λογική λειτουργίας και χρήσης είναι η παρακάτω:
Όταν λειτουργεί ο λέβητας (οποιουδήποτε καυσίμου) παράγει υψηλής θερμοκρασίας νερό, το οποίο μεταφέρεται στα σώματα του καλοριφέρ ή στο ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης μέσω του κυκλοφορητή, προσφέροντας έτσι θέρμανση στο χώρο. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του λέβητα, αποθηκεύεται ζεστό νερό και στο δοχείο αδρανείας. Όταν σταματήσει η λειτουργία του λέβητα, ο κυκλοφορητής ξεκινάει να μεταφέρει το νερό που είχε αποθηκευτεί στο δοχείο αδρανείας, στα σώματα του καλοριφέρ ή στο ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο, για αρκετές ώρες ακόμα θέρμανση.

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος χρήσης των δοχείων αδρανείας είναι η αποφυγή του φαινομένου της υγροποίησης στους λέβητες στερεού καυσίμου. Συνδέοντας ένα δοχείο αδρανείας σε σειρά με το λέβητα έχουμε ομαλή αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, διότι πρώτα ζεσταίνεται το νερό μέσα στο δοχείο και στη συνέχεια γίνεται μίξη με το νερό από τα σώματα του χώρου μας. Η παραπάνω διάταξη τελειοποιείται κάνοντας χρήση και τρίοδων θερμικών βανών μίξης Laddomat.
Εν κατακλείδι, χρησιμοποιώντας δοχείο αδρανείας στην εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης, επιτυγχάνουμε ομαλή λειτουργία, οικονομία ενέργειας και χρημάτων, αφού χρησιμοποιούμε το ζεστό νερό που είχε αποθηκευτεί στο δοχείο αδρανείας (BUFFER) και δεν χρειάζεται να λειτουργεί συνεχώς ο λέβητας για να έχουμε ζεστό νερό στα σώματα. Το ίδιο ισχύει και για το ζεστό νερό χρήσης (DHW), αν χρησιμοποιούμε δοχείο αδρανείας τύπου 2, το οποίο είναι συνδεδεμένο και με τους ηλιακούς συλλέκτες, ή αν χρησιμοποιούμε δοχείο αδρανείας τύπου «Δοχείο σε δοχείο» (tankintank) της σειράς KSC.