Οι λέβητες Pellet έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και λειτουργίες με τις αερόθερμες σόμπες Pellet. Η διαφορά τους είναι ότι δεν έχουν εξαγάγουν θερμό αέρα, αλλά διαθέτουν σύστημα θέρμανσης νερού. Το νερό ζεσταίνεται στην προκαθορισμένη από εμάς θερμοκρασία και στη συνέχεια οδηγείται στα θερμαντικά σώματα μέσω του κυκλοφορητή. Έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τους λέβητες αερίων ή υγρών καυσίμων και να συνδεθούν στο δίκτυο σωμάτων.
Το καύσιμο υλικό (pellet) είναι αποθηκευμένο στον ειδικό χώρο που υπάρχει στη συσκευή ή μπορεί να το τοποθετηθεί σε ειδικές εξωτερικές δεξαμενές, των οποίων η χωρητικότητα επιλέγεται με βάση το διαθέσιμο χώρο του πελάτη. Στη δεύτερη περίπτωση το καύσιμο οδηγείται με αυτόματο τρόπο με τη βοήθεια κοχλία, από τη δεξαμενή στο λέβητα. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις λειτουργίας του λέβητα μεταβάλλεται και η ταχύτητα μεταφοράς του καυσίμου.
Οι λειτουργίες του λέβητα είναι αυτοματοποιημένες, παρακολουθούνται από το ηλεκτρονικό κέντρο ελέγχου της μονάδας και μπορούν να καθοριστούν μέσω της οθόνης χειρισμού, όπως η θερμοκρασία του νερού, η εκκίνηση του κυκλοφορητή κλπ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι διαθέσιμοι τύποι λεβητών.